Dotazník mobilnej kotolne a energetickej centrály CONUS

Prosíme, vyplňte priložený dotazník, potom Vás môže kontaktovať jeden z našich zástupcov.

* = povinné údaje
bez hviezdičky = prosím, vyberte si z ponúkaných možností

INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOVI  
* Firma
*Krstné meno a priezvisko
* Ulica a číslo domu
* PSČ
* Mesto
Krajina
* E-mail
* Telefón domov
* Telefón do práce
Skype účet
www
TECHNICKÉ INFORMÁCIE  
Typ objektu:
* Požadovaný výkon vykurovania (kW):
Objem vykurovaného priestoru (m3)
* Požadované palivo:
Požadované médium:
Požiadavka na TÚV (m3/h)
Účel TÚV - počet bytov
Účel TÚV -maximálny počet spŕch
Účel TÚV - maximálny počet sprchujúcich sa v špičke
Komín samonosný (do 8 m) - požadujeme výšku (m)
Komín po fasáde objektu - požadujeme výšku (m)
Výška najbližšieho objektu (m)
Vzdialenosť najbližšieho objektu (m)
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
Vstupný tlak plynu (kPa)
Vodný objem ÚV (litrov alebo m3)
Súčasný prevádzkový tlak ÚV (para) (kPa)
Súčasná priemerná mesačná spotreba paliva v €
Plánovaná investícia na prenájom mesačne (závisí od veľkosti zdroja, dĺžky prenájmu a počtu záujemcov) okrem spotreby médií
POŽIADAVKY NA PRENÁJOM vyplňte len v prípade záujmu o prenájom
Umiestnenie kotolne - adresa
Predpokladaná doba prenájmu (v mesiacoch):
Predpokladaný termín prenájmu od:
Predpokladaný termín prenájmu do:
Máme záujem o prenájom s prevádzkovaním:
Máme záujem o prenájom s dodávkou a predajom tepla:
Máme záujem o dlhodobý prenájom s následným odpredajom:
  V cene prenájmu je vždy bežný havárijný servis do 24 hodín.
POŽIADAVKY NA KÚPU  
Máme záujem o kúpu už vyrobenej a prenajímanej kotolne
Máme záujem o výrobu a kúpu novej kotolne
POŽIADAVKY - PARNÉ KOTOLNE  
Miestna tvrdosť vody (mmol/l chem.ekvivalentov)
Návratnosť kondenzátu (%)
Teplota vratného kondenzátu (°C)
OSTATNÉ POŽIADAVKY