• prenájom mobilných kotolní CONUS
 • predaj mobilných kotolní CONUS
 • výroba, dodávka a výstavba mobilných kotolní CONUS - menších i najväčších výkonov, podľa požiadavky

 • Teplovodné:

  - plynové teplovodné      - štandardne výkony   50 kW až 6 000 kW ( zemný plyn, propán, bioplyn ) alebo podľa požiadavky
  - olejové teplovodné       - štandardne výkony   50 kW až 6 000 kW ( LVO, ELVO, nafta ) alebo podľa požiadavky
  - uhoľné teplovodné        - štandardne výkony 150 kW až    300 kW ( uhlie, peletky ) alebo podľa požiadavky
  - elektrické teplovodné  - podľa požiadavky
   
 • Parné:

  - plynové parné      - štandardne výkony 100 kW až 13 000 kW ( 200 kg pary / hod. - 20 000 kg pary / hod. ), pri spojení 2 zdrojov
                                        môžeme ponúknuť až 26 000 kW ( 40 000 kg pary / hod. )
  - olejové parné       - štandardne výkony 100 kW až 13 000 kW

  - elektrické parné  - podľa požiadavky už od najmenších výkonov 

  Sme schopní dodať jednotlivé kotolne až do výkonu 19 500 kW / 30 000 kg pary / hod. Tieto kotolne sa však neumiestňujú
  do unifikovaných modulov kontajnerov. Sú na miesto prevádzky dovážané po častiach v jednotlivých modulových kontajneroch, kde sa
  zmontujú do jedného bloku
  .

  Kotolne môžu byť v celom parnom výkonovom rozsahu dodávané i ako nízkotlakové ( NTL ) parné alebo horúcovodné kotolne.

   

Zariadenia dokážeme v krátkom čase, podľa požiadaviek zákazníka, nainštalovať do prevádzkyschopného stavu, vrátane zabezpečenia kompletnej inžinierskej činnosti.
Ponúkame Vám nasledovné varianty ich poskytnutia:

 1. nainštalovanie a po skúšobnej prevádzke odovzdanie do nájmu Vám ( pri prebratí zdroja do nájmu je podmienkou poistenie nášho majetku )
 2. nainštalovanie a nami prevádzkovanie zdrojov s tým, že účtujeme náklady na obsluhu a náklady na médiá si hradíte priamo Vy
 3. nainštalovanie zdrojov a dodávanie tepla
 4. dlhodobý prenájom s prípadným následným odpredajom
 5. prípadný priamy predaj
 6. výroba mobilných kotolní rôznych výkonov a na všetky palivá podľa požiadavky
 7. výstavba kotolní rôznych výkonov a na všetky palivá podľa požiadavky

VÝHODY:

 • riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite
 • riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb
 • riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu
 • riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory
 • riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke
 • riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja
 • riešia skúšky technológií
 • riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, dočasne alebo trvalo pri novostavbách )
 • riešia nedostatok financií ( leasing, prenájom apod. )
 • riešia a ponúkajú lepšie možnosti využitia investícií, ktoré môžu byť použité inde ako do energetických zdrojov
 • riešia nedostatok miesta
 • riešia všetko to, čo aj stabilné tepelné zdroje a slúžia aj ako trvalé zdroje tepla na akékoľvek obdobie
 • riešia prípadný budúci predaj areálu alebo nehnuteľností a predávajúci sa môže odsťahovať aj s plne funkčnými tepelnými zdrojmi, čo mu môže ušetriť ďalšie veľké investície

 

Ponúkame Vám komplexné riešenie vykurovania priemyselných objektov, obytných domov, prípadne celých sídlisk mobilnými kotolňami - prepraviteľnými zdrojmi tepla rôznych výkonov. Vhodné sú aj pre vlastníkov bytov, pre jednotlivé obytné domy, ktoré nemajú záujem o CZT ( centrálne zásobovanie teplom ) alebo pre skupiny domov ako lokálne nízkonákladové CZT alebo ako trvalý alebo dočasný zdroj tepla v prípade obáv z veľkého nárastu cien plynu v budúcnosti u maloodberateľov.

Sú vhodné na lokálne vykurovanie objektov, napojenie sa na diaľkové rozvody alebo priamo na výmenníkové stanice. Sú vhodné najmä pri rekonštrukcii tepelných zdrojov a rozvodov v mestách, na sídliskách, na riešenie havarijných stavov, na dodávku technologickej pary, pri spúšťaní turbín, priemyselných parkov, na vykurovanie výrobných hál, celých závodov a ako náhrada, dočasná i dlhodobá, neekonomických centrálnych zdrojov tepla v bývalých fabrikách.

U odberateľov sú známe pod rôznym názvom: mobilná kotolňa, prenosná kotolňa, balená kotolňa, prepraviteľná kotolňa, dočasná kotolňa, provizórna kotolňa apod.