Vyrábame, prenajímame a predávame mobilné kotolne všetkých výkonov na všetky médiá.

Ponúkame kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie - kotlov a technológií na spaľovanie biomasy ( brikety, pelety, polená, štiepky, piliny ).