Ponúkame kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie - kotlov a technológií na spaľovanie biomasy ( brikety, pelety, polená, štiepky, piliny ).