Náhľad..

 

 • dodávka a výstavba mobilných kotolní ( bližšie informácie v "MOBILNÉ KOTOLNE" )
 • dodávka a výstavba kotolní a tepelných zdrojov
 • dodávka a výstavba výmenníkových staníc
 • kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie - kotlov a technológií na spaľovanie tuhého paliva a biomasy ( pelety, polená, štiepky, piliny, uhlie )
 • kompletné dodávky solárnych zariadení NEFIT, BAXI a iné
 • kompletné dodávky tepelných čerpadiel ( kúrenie, chladenie, klimatizácia )
 • kompletné dodávky kogeneračných jednotiek
 • kompletné dodávky technológií vrátane montáže a demontáže zariadení tepelných zdrojov: armatúry, ventily, poistné ventily, čerpadlá, tlakové nádoby, bojlery, expanzné nádoby, výhrevné vložky, krby, výmenníky tepla, horáky, kompresory, ventilátory, vyhrievacie jednotky ( kalorifery ), infražiariče, destratifikátory, radiátory, vodomery, diferenčné regulátory tlaku vody, merače tepla, úpravne vody, zariadenia na predchádzanie tvorby vodného kameňa, atď.
 • predaj a montáž kotlov BERGEN s 10-ročnou zárukou na výmenník kotla, NEFIT s 5-15-ročnou zárukou
    a iných značiek podľa požiadaviek zákazníka na :
  • plyn ( zemný plyn, propán )
  • elektrickú energiu
  • tuhé palivo a biomasa - pelety, polená, štiepky, piliny, uhlie: kotly VERNER, EkoKomfort, EkoPerfekt, Orlaňski apod.
  • kvapalné palivo
 • predaj a montáž vysokovýkonných japonských prietokových ohrievačov RINNAI - č.1 vo svete
 • servis kotlov BERGEN, REMEHA, NEFIT, BUDERUS, VIESSMANN, JUNKERS, RENDAMAX a mnohých iných značiek
 • predaj, montáž a servis plynových horákov WEISHAUPT a iných značiek, vrátane veľkých výkonov
 • krby, piecky a kachle ROMOTOP, STORCH, DESIGN, DYNAMIC, HS Flamingo, The KING of THUNDER, CHAZELLES, CHIMNEY´S apod., teplovodné krbové vložky, kachľové pece HEIN, sporáky, rozvody k zariadeniam krbov a pecí
 • dodávka, výstavba a montáž krbov a pecí podľa vzájomne odsúhlaseného tvaru
 • generálne opravy kotlov do 30 MW
 • generálne opravy tlakových nádob do 2,5 MPa
 • RSP - regulačné stanice plynu, HUP - hlavné uzávery plynu
 • vodoinštalácie
 • elektroinštalácie
 • plynoinštalácie, plynofikácie: zemný plyn, propán
 • výstavba komínov všetkých konštrukcií
 • odsávanie dymových splodín, montáž komínových vložiek (aj plastových, aj do zakrivených komínov)
 • meracia a regulačná technika :
  • automatické riadiace systémy
  • ekvitermická regulácia
  • vyvažovanie vykurovacích sústav a sústav TÚV
  • termostatické ventily
  • pomerové rozdeľovače tepla
  • merače tepla
  • vodomery
  • regulačné stanice plynu vrátane monitorovacieho systému
  • diferenčné regulátory tlaku vody
  • evidencia overovania meračov tepla a vodomerov
 • predizolované potrubné systémy
 • likvidácia starých kotolní
 • zemné práce
 • klampiarske práce
 • vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
 • oprava čerpadiel, nastavovanie poistných ventilov
 • konštrukčné a zámočnícke práce

 

Najlepšie a najzdravšie luxusné DREVODOMY a
DREVOSTAVBY na svete - vyše 1 000 základných typov

Nízkoenergetické drevodomy a drevostavby