• kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie v priemysle a energetike - priemyselné kotly a technológie na spaľovanie biomasy ( pelety, polená, štiepky, piliny )
  • kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie do malých prevádzok a rodinných domov - kotly a technológie na spaľovanie tuhého paliva a biomasy: VERNER, EkoKomfort, EkoPerfekt, Orlaňski apod. ( peletky, polená, štiepky, obilie, uhlie )
  • kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie do malých prevádzok a rodinných domov na spaľovanie biomasy - krbové vložky ( aj teplovodné ), kachle, pece, sporáky spolu s vložkami, rozvody k zariadeniam a kompletná výstavba rôznych konštrukčných typov krbov a pecí na polená, brikety, pelety: ROMOTOP, STORCH, DESIGN, DYNAMIC, HS Flamingo, CHAZELLES, CHESNEY´S, The KING of THUNDER apod., teplovodné krbové vložky, kachľové pece HEIN
  • kompletné dodávky solárnych zariadení NEFIT, BAXI a iné v prípade záujmu pri kompletnej dodávke našich drevostavieb na kľúč
  • kompletné dodávky fotovoltaiky v prípade záujmu pri kompletnej dodávke našich drevostavieb na kľúč
  • kompletné dodávky tepelných čerpadiel ( kúrenie, chladenie, klimatizácia ) v prípade záujmu pri kompletnej dodávke našich drevostavieb na kľúč

 

Najlepšie a najzdravšie luxusné DREVODOMY a
DREVOSTAVBY na svete - vyše 1 000 základných typov

Nízkoenergetické drevodomy a drevostavby