• kompletné dodávky solárnych zariadení NEFIT
  • kompletné dodávky fotovoltaických článkov

Popis:
Solárny systém Nefit EcomSolar 2-120 tvorí dva solárne panely, solárny bojler s obsahom 120 litrov (stacionárny), obehové čerpadlo, regulácia TCU, čidlo teploty v solárnom bojleri a v kolektoroch, expanzná nádoba, tlakomer, prietokomer a ďalšie montážne prvky. Solárne kolektory, ktoré sú umiestnené na streche domu, premieňajú energiu žiarenia na teplo. Sú vyrobené z medeného registra v selektívnej absorbčnej hmote pod špeciálnym solárnym sklom. Zadná strana je izolovaná a zakrytá hmotou ABS. Zvláštnym kvapalinovým okruhom, ktorý je plnený špeciálnou nemrznúcou kvapalinou, je teplo prevedené do zásobníka s teplou vodou. Regulácia TCU riadi zapínanie obehového čerpadla. Porovnáva teplotu solárneho kolektoru s teplotou v solárnom bojleri a podľa nastaveného teplotného rozdielu uvádza do prevádzky čerpadlo. Nastavenie teplotného rozdielu je možné od 4 do 16 °C. Regulácia tiež kontroluje maximálnu teplotu v solárnom bojleri. Systém je dimenzovaný tak, že pri dosiahnutí teploty max. 140 °C v solárnych kolektoroch nastáva vyrovnaný stav tepelných strát a prijímanej energie, čím je zabránené prehriatiu systému.

Použitie:
Solárny systém sa dá použiť k úhrade energie nutnej pre ohrev teplej úžitkovej vody alebo k vykurovaniu priestorov. Využitie pre ohrev TÚV je najtypickejším príkladom použitia slnečných kolektorov. Konštantná spotreba TÚV po celý rok je výhodná pre kombináciu so solárnym zdrojom tepla. V letných mesiacoch je spotreba energie pre ohrev TÚV plne krytá zo solárneho systému. V prípade nedostatočných slnečných podmienok, keď je energia zo solárneho systému nedostatočná, je TÚV dohrievaná pomocou kombinovaného kotla napr. BERGEN alebo NEFIT.

Technické údaje:

Priemerná energetická výťažnosť zostavy EcomSolar 4,2 GJ / rok
Maximálny tlak v systéme 6 bar
Hmotnosť kolektoru 34 kg
Rozmery kolektoru v x š x h 112 x 1134 x 2119
Materiál kolektoru ABS umelá hmota
Materiál absorbéru meď
Úprava absorbéru čierny - chróm alebo nikel
Absorbčný koeficient α kolektoru 0,92 - 0,94
Emisný koeficient ε kolektoru 0,12 - 0,16
Účinná plocha kolektoru 2,33 x 2 = 4,66 m2
Rozmery solárneho bojleru 965 x 512 mm (120 l)
Objem solárneho bojleru 120 litrov alebo 300 litrov
Teplota bojleru nastaviteľná v rozsahu 30 až 90 °C
Expanzná nádoba pretlak 1 bar, max. 3 bar, objem 8 litrov
Otvárací tlak poistného ventilu 3 bary

 

1. Solárny kolektor
2. Čerpadlo
3. Spätný ventil
4. Omedzovač prietoku
5. Tlakomer
6. Poistný ventil
7. Expanzná nádoba
8. Plniaci ventil kolektoru
9. Konzola expanznej nádoby
10. TCU riadiaca jednotka
11. Teplotné čidlo
12. Teplotné čidlo TÚV
13. Solárny bojler NEFIT
14. Vypúšťací ventil
15. Automatický odvzdušňovač
16. Termostatický zmiešavač
17. Napúšťacia kombinácia
18. Kotol Nefit HRCŠetrite s NEFITOM!

Cena kompletu Nefit EcomSolar 2-120 je 3 000 € bez DPH.
Cena kompletu Nefit EcomSolar 2-300 je 4 165 € bez DPH.