• kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie v priemysle a energetike - priemyselné kotly a technológie na spaľovanie biomasy ( pelety, polená, štiepky, piliny )
     
  • kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie do malých prevádzok a rodinných domov - kotly a technológie na spaľovanie tuhého paliva a biomasy: VERNER, EkoKomfort, EkoPerfekt, Orlaňski apod. ( peletky, polená, štiepky, obilie, uhlie )

  • kompletné dodávky alternatívnych zdrojov energie do malých prevádzok a rodinných domov na spaľovanie biomasy - krbové vložky, kachle, pece a kompletná výstavba rôznych konštrukčných typov krbov a pecí podľa želania zákazníka, napr. pec s kombináciou sporáka apod. ( najmä do najkvalitnejších drevostavieb dodávaných našimi spoločnosťami v CONUS Group ): ROMOTOP, STORCH, DESIGN, DYNAMIC, HS Flamingo, CHAZELLES, CHESNEY´S, The KING of THUNDER apod., teplovodné krbové vložky, kachľové pece HEIN ( polená, brikety, pelety