• liatinové krbové vložky CHEMINÉES DE CHAZELLES s 5-ročnou zárukou
  • teplovodné krbové vložky
Krbova_vlozka_chaz-d70bk_celne_presklenie chaz_d80 
chaz_d70d_g chaz_d70d_g
CHAZELLES - D70
(čelné presklenie)
CHAZELLES - D80
(čelné presklenie)
CHAZELLES - D70 D alebo D70 G
(bočné pravé alebo ľavé presklenie)
CHAZELLES - D70 D+G
(3-stranné presklenie)
Krbova_vlozka_chaz-g70bk_oblukove_presklenie
 

Krbova_vlozka_chaz-p70bk_panoramaticke_presklenie
 
Krbova_vlozka_chaz-v70svsk_celne_ presklenie
Krbova_vlozka_chaz-v80svsk_celne_ presklenie
 
CHAZELLES - G70
(oblúkové presklenie)
CHAZELLES - P70
(panoramatické presklenie)
CHAZELLES - V70
(čelné presklenie)
CHAZELLES - V80
(čelné presklenie)
chaz_design_d850_180 chaz_d1000  chaz_design_d1200 chaz_design_d1350
CHAZELLES - D 850/180°
(oblúkový krb s výsuvným mechanizmom)
CHAZELLES - D 1000
(čelné presklenie s výsuvným mechanizmom)
CHAZELLES - D 1200
(čelné presklenie s výsuvným mechanizmom)
CHAZELLES - D 1350
(čelné presklenie s výsuvným mechanizmom)
chaz_design_df1000 chaz_design_d10003v chaz_design_df1200  chaz_design_d1200H_1
CHAZELLES - DDF 1000
(priehľadový s výsuvným mechanizmom)
CHAZELLES - D 1000 3V
(3-stranné presklenie s výsuvným mechanizmom)
CHAZELLES - DDF 1200 (priehľadový s výsuvným mechanizmom) CHAZELLES - D 1200 HORIZON (čelné presklenie s výsuvným mechanizmom)
chaz_design_dc840-1 chaz_design_dh840


Krbova_vlozka_chaz-gv9003vpn_3-stranne_presklenie

 

Krbova_vlozka_chaz-gv900vagpn_bocne_lave_ presklenie

CHAZELLES - DC 840
(bezrámové štvorcové čelné presklenie s výsuvným mechanizmom)
CHAZELLES - DH 840
(bezrámové obdĺžnikové čelné presklenie s výsuvným mechanizmom)

CHAZELLES - GV 900 3V
(3-stranné presklenie s výsuvným mechanizmom)

CHAZELLES - GV 900 VAG
(bočné ľavé presklenie s výsuvným mechanizmom)
Krbova_vlozka_chaz-gv900vadpn_bocne_prave_ presklenie

chaz_c701l

Krbova_vlozka_ chaz-c701r_celne_ presklenie
 

chaz_c801l

CHAZELLES - GV 900 VAD
(bočné pravé presklenie s výsuvným mechanizmom)

CHAZELLES - C 701 L a 703 L
(čelné presklenie bez výsuvného mechanizmu)

CHAZELLES - C 701 R a 703 R (čelné presklenie s výsuvným mechanizmom)

CHAZELLES - C 801 L a 803 L (čelné presklenie bez výsuvného mechanizmu)

Krbova_vlozka_chaz-c801r_celne_presklenie Krbova_vlozka_chaz-cavd701l_bocne_prave_presklenie
 
chaz_cavd801l chaz_cavg701l
CHAZELLES - C 801 R a 803 R
(čelné presklenie s výsuvným mechanizmom)
CHAZELLES - CAVD 701 L a 703 L (bočné pravé presklenie bez výsuvného mechanizmu) CHAZELLES - CAVD 801 L a 803 L (bočné pravé presklenie bez výsuvného mechanizmu) CHAZELLES - CAVG 701 L a 703 L (bočné ľavé presklenie bez výsuvného mechanizmu)

chaz_cavg801l

chaz_d1000epi

chaz_ve1000

chaz_vi1000

CHAZELLES - CAVG 801 L a 803 L (bočné ľavé presklenie bez výsuvného mechanizmu) CHAZELLES - D 1000 EPI
(3-stranné presklenie s výsuvným mechanizmom)
CHAZELLES - VE 1000
(čelné presklenie bez výsuvného mechanizmu)
CHAZELLES - VI 1000
(čelné presklenie bez výsuvného mechanizmu)
 Krbova_vlozka_chaz-cdf701l_priehladovy chaz_cdf700_701l_800_801l Krbova_vlozka_chaz-cdf801r_priehladovy Krbova_vlozka_chaz-cg581l_oblukove_presklenie 
 
CHAZELLES - CDF 700 L, 701 L a 703 L (priehľadová bez výsuvného mechanizmu) CHAZELLES - CDF 800 L, 801 L a 803 L (priehľadová bez výsuvného mechanizmu) CHAZELLES - CDF 801 R a 803 R (priehľadová s výsuvným mechanizmom) CHAZELLES - CG 581 L a 583 L (oblúkové presklenie bez výsuvného mechanizmu)
 Krbova_vlozka_chaz-cg703l_oblukove_presklenie Krbova_vlozka_chaz-cg701r_oblukove_presklenie chaz_cg801L Krbova_vlozka_chaz-cg801r_oblukove_ presklenie
CHAZELLES - CG 701 L a 703 L (oblúkové presklenie bez výsuvného mechanizmu) CHAZELLES - CG 701 R a 703 R (oblúkové presklenie s výsuvným mechanizmom) CHAZELLES - CG 801 L a 803 L (oblúkové presklenie bez výsuvného mechanizmu) CHAZELLES - CG 801 R a 803 R (oblúkové presklenie s výsuvným mechanizmom)
Krbova_vlozka_chaz-cgdf801l_priehladove_oblukove_ presklenie  Krbova_vlozka_chaz-cgdf703l_priehladove_oblukove_ presklenie Krbova_vlozka_chaz-cp701r_panoramaticke_presklenie chaz_cp701L
CHAZELLES - CGDF 801 L a 803 L (priehľadové oblúkové presklenie bez výsuvného mechanizmu) CHAZELLES - CGDF 703
(priehľadové oblúkové presklenie)

CHAZELLES - CP 701 R a 703 R (panoramatické presklenie s výsuvným mechanizmom)

CHAZELLES - CP 701 L a 703 L (panoramatické presklenie bez výsuvného mechanizmu)
 Krbova_vlozka_chaz-cp801l_panoramaticke_presklenie

chaz_cg801L

chaz_860c_teplovodna chaz_700c_teplovodna
CHAZELLES - CP 801 R a 803 R (panoramatické presklenie s výsuvným mechanizmom)

CHAZELLES - CP 801 L a 803 L (panoramatické presklenie bez výsuvného mechanizmu)

CHAZELLES - CH860 C
(teplovodná vložka s čelným presklením)
CHAZELLES - CH700 C
(teplovodná vložka s čelným presklením)

chaz_cv601

Krbove_kachle_chaz-colibri1 Krbove_kachle_chaz-colibri2 

CHAZELLES - CV 601 L a 603 L
(čelné presklenie bez výsuvného mechanizmu)
CHAZELLES - COLIBRI I
(krbové kachle)
CHAZELLES - COLIBRI II
(krbové kachle)
 

 

CV 601 L a 603 L (čelné presklenie bez výsuvného mechanizmu)