VÝHODY:

 • riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite
 • riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb
 • riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu
 • riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory
 • riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke
 • riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja
 • riešia skúšky technológií
 • riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, dočasne alebo trvalo pri novostavbách )
 • riešia nedostatok financií ( leasing, prenájom apod.)
 • riešia a ponúkajú lepšie možnosti využitia investícií, ktoré môžu byť použité inde ako do energetických zdrojov
 • riešia nedostatok miesta
 • riešia všetko to, čo aj stabilné tepelné zdroje a slúžia aj ako trvalé zdroje tepla na akékoľvek obdobie
 • riešia prípadný budúci predaj areálu alebo nehnuteľností a predávajúci sa môže odsťahovať aj s plne funkčnými tepelnými zdrojmi, čo mu môže ušetriť ďalšie veľké investície

PALIVO:

 • extra ľahký vykurovací olej ( ELVO ), ľahký vykurovací olej ( LVO ), nafta - po výmene horáku zemný plyn, propán

VÝKON:

 • 130 kW až 13 000 kW ( 200 kg pary / hod. - 20 000 kg pary / hod. )
 • pri spojení 2 zdrojov môžeme ponúknuť až 26 000 KW ( 40 000 kg pary / hod. )
 • Sme schopní dodať jednotlivé kotolne až do výkonu 19 500 kW / 30 000 kg pary / hod. Tieto kotolne sa však neumiestňujú do unifikovaných modulov kontajnerov. Sú na miesto prevádzky dovážané po častiach v jednotlivých modulových kontajneroch, kde sa zmontujú do jedného bloku.

  Kotolne môžu byť dodávané ako olejové aj plynové v celom parnom výkonovom rozsahu a dodávané i ako nízkotlakové (NTL) parné alebo horúcovodné kotolne. 
   

Typy mobilných kotolní CONUS olejových - parných

Vybavenie mobilných kotolní CONUS olejových - parných


 

VÝROBA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS VÝROBA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS
mk_para_plyn1 mk_para_plyn2
   
 INŠTALÁCIA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS INŠTALÁCIA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS
mk_para_plyn3 mk_para_plyn4