VÝHODY:

  • riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite
  • riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb
  • riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu
  • riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory
  • riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke
  • riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja
  • riešia skúšky technológií
  • riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, dočasne alebo trvalo pri novostavbách )
  • riešia nedostatok financií ( leasing, prenájom apod.)
  • riešia a ponúkajú lepšie možnosti využitia investícií, ktoré môžu byť použité inde ako do energetických zdrojov
  • riešia nedostatok miesta
  • riešia všetko to, čo aj stabilné tepelné zdroje a slúžia aj ako trvalé zdroje tepla na akékoľvek obdobie
  • riešia prípadný budúci predaj areálu alebo nehnuteľností a predávajúci sa môže odsťahovať aj s plne funkčnými tepelnými zdrojmi, čo mu môže ušetriť ďalšie veľké investície

PALIVO:

 

  • zemný plyn
  • propán
  • po výmene horáku extra ľahký vykurovací olej ( ELVO )
  • po výmene horáku ľahký vykurovací olej ( LVO )
  • po výmene horáku nafta

VÝKON:

  • 70 kW až 13 000 kW ( 130 kg pary / hod. - 20 000 kg pary / hod. )
  • pri spojení 2 zdrojov môžeme ponúknuť až 26 000 KW ( 40 000 kg pary / hod. )
  • Sme schopní dodať jednotlivé kotolne až do výkonu 19 500 kW / 30 000 kg pary / hod. Tieto kotolne sa však neumiestňujú do unifikovaných modulov kontajnerov. Sú na miesto prevádzky dovážané po častiach v jednotlivých modulových kontajneroch, kde sa zmontujú do jedného bloku.

    Kotolne môžu byť v celom parnom výkonovom rozsahu dodávané i ako nízkotlakové (NTL) parné alebo horúcovodné kotolne.

    Typy mobilných kotolní CONUS plynových - parných

    Vybavenie mobilných kotolní CONUS plynových - parných

    Vybavenie mobilných kotolní - plynovej parnej CONUS MKOD 8000 

     

    VÝROBA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS NAKLADANIE MOBILNEJ KOTOLNE CONUS
       
    PREPRAVA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS INŠTALÁCIA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS