VÝHODY:

 • riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite
 • riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb
 • riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu
 • riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory
 • riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke
 • riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja
 • riešia skúšky technológií
 • riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, dočasne alebo trvalo pri novostavbách )
 • riešia nedostatok financií ( leasing, prenájom apod.)
 • riešia a ponúkajú lepšie možnosti využitia investícií, ktoré môžu byť použité inde ako do energetických zdrojov
 • riešia nedostatok miesta
 • riešia všetko to, čo aj stabilné tepelné zdroje a slúžia aj ako trvalé zdroje tepla na akékoľvek obdobie
 • riešia prípadný budúci predaj areálu alebo nehnuteľností a predávajúci sa môže odsťahovať aj s plne funkčnými tepelnými zdrojmi, čo mu môže ušetriť ďalšie veľké investície

PALIVO:

 

 • zemný plyn
 • propán
 • po výmene horáku extra ľahký vykurovací olej ( ELVO )
 • po výmene horáku ľahký vykurovací olej ( LVO )
 • po výmene horáku nafta

VÝKON:

 • 70 kW až 13 000 kW ( 130 kg pary / hod. - 20 000 kg pary / hod. )
 • pri spojení 2 zdrojov môžeme ponúknuť až 26 000 KW ( 40 000 kg pary / hod. )
 • Sme schopní dodať jednotlivé kotolne až do výkonu 19 500 kW / 30 000 kg pary / hod. Tieto kotolne sa však neumiestňujú do unifikovaných modulov kontajnerov. Sú na miesto prevádzky dovážané po častiach v jednotlivých modulových kontajneroch, kde sa zmontujú do jedného bloku.

  Kotolne môžu byť v celom parnom výkonovom rozsahu dodávané i ako nízkotlakové (NTL) parné alebo horúcovodné kotolne.

  Typy mobilných kotolní CONUS plynových - parných

  Vybavenie mobilných kotolní CONUS plynových - parných

  Vybavenie mobilných kotolní - plynovej parnej CONUS MKOD 8000 

   

  VÝROBA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS NAKLADANIE MOBILNEJ KOTOLNE CONUS
     
  PREPRAVA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS INŠTALÁCIA MOBILNEJ KOTOLNE CONUS