ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE MOBILNEJ KOTOLNE CONUS - PLYNOVEJ PARNEJ

VYKUROVACIA ČASŤ

bezpečnostné prvky, parné armatúry, max. prevádzkový tlak 8 barov

VODNÁ ČASŤ

chemická úpravňa vody, automatické dávkovanie, napájacia nádrž a čerpadlá, armatúry, max. prevádzkový tlak 10 barov

PALIVOVÁ ČASŤ

prívod plynu k horáku, regulácia tlaku plynu, havárijný uzáver paliva, armatúry, vstupný tlak max. 4 bary

ELEKTRO

regulácia podľa tlaku pary, osvetlenie, kotolne do 600 kW - 230V / 5 kW, kotolne nad 600 kW - 380V / 10 kW

OBSLUŽNOSŤ

občasná obsluha do 24 hodín, informácie na GSM o havárijných stavoch, možnosť diaľkovej vizualizácie na PC

KONTAJNER - 1 ks

tepelne izolovaný, vrátane podlahy, tuhá konštrukcia odolná krivému terénu, nosnosť bambusovo-drevenej vrstvenej podlahy s protišmykovým povrchom alebo oceľovej podlahy 26 ton, modrej farby, stohovateľnosť 8 ks, dĺžka od 2 do 13 m, šírka od 2 do 3 m, výška od 2 do 3,5 m, najlepšia kvalita laku na svetovom trhu, požiarne odolný 

KOMÍN

4-metrový samonosný komín 3-zložkový ( nerez – tepelná izolácia – hliník ) 

KOTLY

typy kotlov alebo vyvíjačov sú v kotolni rôzne, nájdete ich tu

DOKLADY

súčasťou dodávky kotolne sú revízne knihy, návrhy prevádzkových poriadkov k obsluhe a údržbe


TECHNICKÉ PODMIENKY

KONDENZÁT

návratnosť nad 50 %, teplota nad 80 °C

ODKALOVANIE

automatická prevádzka

ODLUHOVANIE

automatická prevádzka

VODA

tvrdosť vody pre chemickú úpravovňu max. 20 °d ( nemecká stupnica )

POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVATEĽA

DOPYT

v prípade záujmu poslať písomný dopyt - dotazník mobilnej kotolne CONUS

PODLOŽIE

je vhodné pevné, ale nie je nutné pre naše kontajnery pripraviť úplne rovné podložie pre hmotnosti cca 5 až 30 ton - úplne dostatočná je čo najrovnejšia betónová, asfaltová alebo spevnená, prípadne len trávnatá plocha, prípadne panely, pražce, betónové pätky a pod. - odpadajú nutné nákladnejšie úpravy terénu ako tomu bolo v minulosti alebo je u iných kontajnerov

DOPRAVA

dopravu a vykládku kotolne rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

MÉDIÁ

napojenie plynu, vykurovacieho média, vody a elektriny a uzemnenie rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

OSTATNÉ INFORMÁCIE

PRENÁJMY

je nutné dohodnúť individuálne podľa momentálneho vyťaženia prenajímaných kotolní v danom období

SERVIS

v SR a ČR rieši CONUS Group, inde v zahraničí riešia zmluvní partneri

DODACIA LEHOTA

12 – 16 týždňov - vyvíjače pary: BOSCH, CERTUSS, GARIONI NAVAL, CLAYTON, THERMINDUS

16 – 20 týždňov - parné kotly: BOSCH, KU

PROJEKČNÉ PODKLADY

v prípade záujmu  poskytneme orientačné projekčné podklady umiestnenia zdroja