STREDNOTLAKOVÉ KOTOLNE CONUS - PLYNOVÉ PARNÉ - kontajnery, prívesy, prístrešky ( prevádzkový pretlak 6 - 20 barov podľa typu a nastavenia )
OCEĽOVÝ STREDNOTLAKOVÝ PARNÝ KOTOL - 1 ks

typ kotolne výkon (kW/kg pary) palivo kotol ks
CONUS MKsOK 200 - kontajner 130 / 200 plyn KU 200 1
CONUS MKsOK-P 200 - príves 130 / 200 plyn KU 200 1
CONUS MKsOK 600 - kontajner 390 / 600 plyn KU 600 1
CONUS MKsOK-P 600 - príves 390 / 600 plyn KU 600 1
CONUS MKsOK 800 - kontajner 520 / 800 plyn KU 800 1
CONUS PsOL 800 - prístrešok 520 / 800 plyn LOOS U-HD 800 1
CONUS MKsOB 1000 - kontajner 650 / 1 000 plyn Bosch U-MB 1030x10 1
CONUS MKsOK-P 1000 - príves   650 / 1 000 plyn KU 1000 1
CONUS PsOL 1000 - prístrešok 650 / 1 000 plyn LOOS UP 1000 1
CONUS PsOV 1000 - prístrešok 650 / 1 000 plyn Viessmann Turbomat-RN-HD 1000 1
CONUS MKsOL 1250 - kontajner   830 / 1 250 plyn LOOS 1250 1
CONUS PsOL 1250 - prístrešok 830 / 1 250 plyn LOOS UHD 1250 1
CONUS MKsOL 2000 - kontajner 1 300 / 2 000 plyn LOOS 2000 1
CONUS MKsOK 2000 - kontajner 1 300 / 2 000 plyn KU 2000 1
CONUS MKsOB 2000 - kontajner 1 300 / 2 000 plyn Bosch U-MB 2020 1
CONUS MKsOB 2000 - kontajner 1 300 / 2 000 plyn Buderus SHD 815 2000x10 1
CONUS MKsOK-P 2000 - príves 1 300 / 2 000 plyn KU 2000 1
CONUS MKsOB 2500 - kontajner 1 650 / 2 500 plyn Bosch UL-S-IE 2500 1
CONUS MKsOL 2600 - kontajner 1 700 / 2 600 plyn LOOS 2600 1
CONUS PsOS 2600 - prístrešok 1 700 / 2 600 plyn Slatina VSK 2600 1
CONUS PsOSI 2600 - prístrešok 1 700 / 2 600 plyn Slatina VSP 1600 I 1
CONUS MKsOL 3000 - kontajner 2 000 / 3 000 plyn LOOS 3000 1
CONUS PsOL 3200 - prístrešok 2 150 / 3 200 plyn LOOS UL 3200 1
CONUS PsOL 3500 - prístrešok 2 350 / 3 500 plyn  LOOS 3500 1
CONUS MKsOB 4000 - kontajner 2 800 / 4 000 plyn Bosch UL-S-IE 4000x10 1
CONUS PsOD 4000 - prístrešok 2 800 / 4 000 plyn BK 4,0 T 40 1
CONUS PsOL 5000 - prístrešok 3 350 / 5 000 plyn LOOS UL-S 5000 1
CONUS MKsOB 6000 - kontajner 4 200 / 6 000 plyn Bosch UL-S-IE 5000x10 1
CONUS PsOS 6000 - prístrešok 4 200 / 6 000 plyn Standard Condor HD 6000 1
CONUS PsOD 6000 - prístrešok 4 200 / 6 000 plyn BK 6,0 T 60 1
CONUS MKsOD 6000 - kontajner 4 200 / 6 000 plyn BK 6,0 T 60 1
CONUS PsOS 7000 - prístrešok 4 900 / 7 000 plyn Standard Condor 7000 1
CONUS MKsOD 8000 - kontajner 5 600 / 8 000 plyn K2-KAH-BK 8,0 T 80 1
CONUS MKsOB 8000 - kontajner 5 600 / 8 000 plyn Bosch UL-S-IE 8000x10 1
CONUS PsOL 10000 - prístrešok 7 000 / 10 000 plyn LOOS UL 1

Spojením 2 alebo viacerých zdrojov je možné disponovať so súčtom výkonov zdrojov.
V prípade požiadavky nainštalujeme do mobilnej kotolne aj iné typy kotlov, nových, či starších. 
 

STREDNOTLAKOVÉ KOTOLNE CONUS - PLYNOVÉ PARNÉ - kontajnery
( prevádzkový pretlak 6 - 20 barov podľa typu a nastavenia )

OCEĽOVÝ STREDNOTLAKOVÝ PARNÝ KOTOL - 2 ks v 1 alebo v 2 kontajneroch

typ kotolne - kontajner výkon (kW/kg pary) palivo kotol ks
CONUS MKsOK 6000 4 200 / 6 000 plyn KU 4000 + KU 2000 1+1
CONUS MKsOK 8000 5 600 / 8 000 plyn KU 4000 + KU 4000 2
CONUS MKsOK 10000 6 500 /10 000 plyn KU 5000 + KU 5000 2
CONUS MKsOD 20000 13 000/20 000 plyn ČKD Dukla 20000 1
CONUS MKsOD 40000 26 000/40 000 plyn ČKD Dukla 20000 2

Spojením 2 alebo viacerých zdrojov je možné disponovať so súčtom výkonov zdrojov.

Kotolne môžu byť dodané aj ako kotol s príslušenstvom - pod prístreškom.
Kotly sú väčšinou regulovateľné cca od 20% do 100% výkonu kotla, čo je dané možnosťou regulácie výkonu horáku.

Palivo - zemný plyn alebo propán. Po výmene horáka je možné používať ľahký vykurovací olej alebo naftu.

Zariadenia celej kotolne sa umiestňujú do 1 alebo do 2 kontajnerov, do prívesu na kolesách alebo pod prístrešok, spod ktorého ich je možné umiestniť aj
na iné vhodné miesto, napr. do haly apod. Zariadenia pod prístreškom je možné na objednávku umiestniť do 1-2 kontajnerov alebo po inštalovaní na mieste následne opláštiť ( kovovou konštrukciou alebo obmurovaním ).

horak mobilnej kotolne horak mobilnej kotolne nakladanie_mobilnej_kotolne mk7tolej_standard_maly
doplnovacia nadrz mobilnej kotolne regulacna stanica v mobilnej kotolni mk7tolej_standard_maly1
mk6t_standard_maly mk1t_loos_maly mk35t-maly mk_kuparamaly loos_tzb
mk1tolej_turbomat_maly mk_25tpolycomp_pristresok_maly mk_18mw_polycomp_maly mk_nakladanie mk_prives_para


NÍZKOTLAKOVÉ PLYNOVÉ PARNÉ KOTOLNE CONUS - kontajnery
( prevádzkový pretlak do 0,5 baru )
NÍZKOTLAKOVÝ PARNÝ KOTOL LOOS - 1 ks


typ kotolne - kontajner výkon (kW/kg pary) palivo kotol ks
CONUS MKnOL 1250 830 / 1 250 plyn LOOS 1250 1

Zariadenie celej kotolne sa umiestňuje v 1 kontajneri 20´ s dĺžkou cca 6,5 m.

typ kotolne - kontajner výkon (kW/kg pary) palivo kotol ks
CONUS MKnOL 2000 1 300 / 2 000 plyn LOOS 2000 1

Zariadenie celej kotolne sa umiestňuje do 2 kontajnerov 20´ alebo do 1 kontajnera 40´ s dĺžkou cca 13 m. 

VYVÍJAČE PARY

typ kotolne - kontajner výkon (kW/kg pary) palivo vyvíjač ks
CONUS MKVC 600 400 / 600 plyn CERTUSS 600 1
CONUS MKVT 800 535 / 800 plyn Thermindus 800 1
CONUS MKVC 850 560 / 850 plyn CERTUSS 850 1
CONUS MKVC 1300 850 / 1 300 plyn CERTUSS 1300 1
CONUS MKVC 2000 1 300 / 2 000 plyn CERTUSS 2000 1
CONUS MKVV xxxx podľa požiadavky plyn VCP - nerez 1
CONUS MKVG xxxx 120 - 8 000 kg/h plyn Garioni Naval GMT 1
CONUS MKVCl xxxx 150 - 16 000 kg/h  plyn  Clayton 1


Zariadenie celej kotolne sa umiestňuje do 1 kontajnera 20´, pri najväčších výkonoch do 2 kontajnerov.

Vyvíjače v mobilných kotolniach majú horizontálne prevedenie. Tlak pary môže v prípade požiadavky dosahovať až 100 barov.

 

VCP je vyvíjač čistej pary z horúcej vody alebo z technologickej pary. Tento typ vyvíjača má uplatnenie najmä pre výrobu sterilnej pary pre medicínske účely, v potravinárstve a všade tam, kde je vyžadovaná zdravotne nezávadná para.

 Palivo - zemný plyn alebo propán. Po výmene horáka je možné používať ľahký vykurovací olej alebo naftu.