VYBAVENIE STREDOTLAKOVEJ KOTOLNE CONUS MKOD 8000 - PLYNOVEJ PARNEJ

VYKUROVACIA ČASŤ

bezpečnostné prvky, parné armatúry, prevádzkový tlak 12,2 baru, výhrevná plocha 189 m2, teplota pary 192 °C

VODNÁ ČASŤ

chemická úpravňa vody (umiestnená spolu s centrálnym elektroovládaním kotolne v samostatnej časti kontajneru, oddelenej priečkou od vykurovacej časti), automatické dávkovanie, napájacia nádrž a čerpadlá, armatúry, teplota napájacej vody 105 °C

PALIVOVÁ ČASŤ

prívod plynu k horáku ( zemný plyn alebo propán ), regulácia tlaku plynu, typ automatiky KAH - RAY - TMG 740-2, plynové zariadenie kotolne KAH, bezpečnostná klapka s regulátorom tlaku plynu RMG 330, armatúry, tlak plynu za regulátorom 5,0 kPa, štrbinový horák RAY - UEN 3 SP-SL, menovitý výkon horáka 5 350 kW, regulovateľný výkon cca 1 100 - 5 600 kW ( 1 600 - 8 000 kg pary / hod. )

ELEKTRO

regulácia podľa tlaku pary, osvetlenie, 400 V / 230 V / 42 kW, centrálne elektroovládanie kotolne je umiestnené spolu s chemickou úpravňou vody
v samostatnej časti kontajneru, oddelenej priečkou od vykurovacej časti

OBSLUŽNOSŤ

stála obsluha, na želanie možnosť diaľkového ovládania z velína a vizualizácie na PC

KONTAJNER

tepelne neizolovaný, modrej farby, možnosť vlastného dokurovania priestoru elektroovládania kotolne a chemickej úpravne vody vlastným kaloriferom, rozmery: dĺžka 9,35 až 10 m - šírka 2,85 m - výška 4,75 m, pri prevoze 3,7 m

KOMÍN

komín DN 500 mm, 3-zložkový ( nerez – tepelná izolácia – hliník ), výška podľa potreby až do 40 m, prípadne oceľový samonosný, približne rovnakej výšky

KOTLY

v kotolni je 1 parný kotol K2 - KAH - BK 8,0 T 80 – výkon 8 000 kg pary / hod.

DOKLADY

súčasťou dodávky kotolne sú revízne knihy, návrhy prevádzkových poriadkov k obsluhe a údržbe


TECHNICKÉ PODMIENKY

PLYN

prívod plynu cca 90 - 100 kPa

KONDENZÁT

návratnosť nad 50 %, teplota nad 80 °C

ODKALOVANIE

automatická, prípadne ručná prevádzka

POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVATEĽA

DOPYT

v prípade záujmu poslať písomný dopyt - dotazník mobilnej kotolne CONUS

PODLOŽIE

je vhodné pevné, ale nie je nutné pre naše kontajnery pripraviť úplne rovné podložie pre hmotnosti cca 5 až 30 ton - úplne dostatočná je čo najrovnejšia betónová, asfaltová alebo spevnená, prípadne len trávnatá plocha, prípadne panely, pražce, betónové pätky a pod. - odpadajú nutné nákladnejšie úpravy terénu ako tomu bolo v minulosti alebo je u iných kontajnerov

DOPRAVA

dopravu a vykládku kotolne riešime my, prípadne po dohode objednávateľ

MÉDIÁ

napojenie plynu, vykurovacieho média, vody a elektriny a uzemnenie rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

OSTATNÉ INFORMÁCIE

PRENÁJMY

je nutné dohodnúť individuálne podľa momentálneho vyťaženia prenajímaných kotolní v danom období

SERVIS

v SR a ČR rieši CONUS Group, inde v zahraničí riešia zmluvní partneri

DODACIA LEHOTA

16 – 20 týždňov 

PROJEKČNÉ PODKLADY

v prípade záujmu poskytneme orientačné projekčné podklady umiestnenia zdroja