VÝHODY:

 • riešia výnimočné situácie a okamžité problémy a to takmer okamžite
 • riešia plánované opravy technológií na akékoľvek obdobie bez odstávky zákazníkov od energetických služieb
 • riešia nezávislosť od dostupných médií či nedostupnosti médií, napr. zemného plynu
 • riešia nezávislosť od dodávateľa tepla alebo od CZT, čiže aj dodávateľsko-odberateľské spory
 • riešia spúšťanie iných technológií, ku ktorým je potrebný zdroj tepla a trvalý ešte nie je v prevádzke
 • riešia zvýšenie nedostatočného výkonu vlastného zdroja
 • riešia skúšky technológií
 • riešia rýchlosť realizácie ( využívanie pri rekonštrukciách, dočasne alebo trvalo pri novostavbách )
 • riešia nedostatok financií ( leasing, prenájom apod.)
 • riešia a ponúkajú lepšie možnosti využitia investícií, ktoré môžu byť použité inde ako do energetických zdrojov
 • riešia nedostatok miesta
 • riešia všetko to, čo aj stabilné tepelné zdroje a slúžia aj ako trvalé zdroje tepla na akékoľvek obdobie
 • riešia prípadný budúci predaj areálu alebo nehnuteľností a predávajúci sa môže odsťahovať aj s plne funkčnými tepelnými zdrojmi, čo mu môže ušetriť ďalšie veľké investície

PALIVO:

 • uhlie ( čierne alebo hnedé - 5 až 25 mm )
 • peletky

VÝKON: