ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE MOBILNEJ KOTOLNE CONUS - UHOĽNEJ TEPLOVODNEJ ( aj na PELETKY )

VYKUROVACIA ČASŤ

expanzné zariadenie, bezpečnostné prvky, zmiešavacia armatúra, čerpadlá, armatúry, max. prevádzkový tlak 2 bary

VODNÁ ČASŤ

zmäkčovanie vody, automatické dopúšťanie, max. prevádzkový tlak 10 barov

PALIVOVÁ ČASŤ

sklad paliva v dennom zásobníku, automatický šnekový podávač je v kotli

ELEKTRO

ekvitermická regulácia, 1 zmiešavací okruh, osvetlenie, 230V / 5 kW

OBSLUŽNOSŤ

občasná obsluha, informácie na GSM o havárijných stavoch, možnosť diaľkovej vizualizácie na PC

KONTAJNER - 1 ks

tepelne izolovaný, vrátane podlahy, tuhá konštrukcia odolná krivému terénu, nosnosť bambusovo-drevenej vrstvenej podlahy s protišmykovým povrchom alebo oceľovej podlahy 26 ton, modrej farby, stohovateľnosť 8 ks, dĺžka od 2 do 13 m, šírka od 2 do 3 m, výška od 2 do 3,5 m, najlepšia kvalita laku na svetovom trhu, požiarne odolný 

KOMÍN

4-metrový samonosný komín 3-zložkový ( nerez – tepelná izolácia – hliník ) 

KOTLY

typy kotlov sú v kotolni rôzne, nájdete ich tu, napr. 2 ks oceľových kotlov EKO KOMFORT – sú to automatické kotly s retortovým horákom a s automatickým dávkovaním paliva ( zo zásobníka paliva ), s ventilátorom spaľovacieho vzduchu, ktorý podporuje kvalitné horenie, kotly týmto spĺňajú prísne europské emisné limity, účinnosť kotlov je 82 až 86 %, max. výstupná teplota je 80 °C, v kotloch sa udržuje automaticky stabilné horenie

DOKLADY

súčasťou dodávky kotolne sú revízne knihy, návrhy prevádzkových poriadkov k obsluhe a údržbe


AUTOMATIZÁCIA A PRÍSLUŠENSTVO NA ŽELANIE ZA PRÍPLATOK

ZAVÁŽANIE UHLIA

individuálne riešenie – napr. pásové dopravníky, zhody apod.

ODPOPOLČEKOVANIE

individuálne riešenie – napr. šnekovým dopravníkom do uzatvoreného kontajnera

VYKUROVACIA ČASŤ

max. prevádzkový tlak 6 barov s doskovým výmenníkom tepla

PRÍPRAVA TÚV

na želanie je možné prípravu TÚV doplniť do kotolne alebo ju dodať samostatne

POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVATEĽA

DOPYT

v prípade záujmu poslať písomný dopyt - dotazník mobilnej kotolne CONUS

PODLOŽIE

je vhodné pevné, ale nie je nutné pre naše kontajnery pripraviť úplne rovné podložie pre hmotnosti cca 5 až 30 ton - úplne dostatočná je čo najrovnejšia betónová, asfaltová alebo spevnená, prípadne len trávnatá plocha, prípadne panely, pražce, betónové pätky a pod. - odpadajú nutné nákladnejšie úpravy terénu ako tomu bolo v minulosti alebo je u iných kontajnerov

DOPRAVA

dopravu a vykládku kotolne rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

MÉDIÁ

skladovanie paliva, napojenie vykurovacieho média, vody a elektriny a uzemnenie rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

OSTATNÉ INFORMÁCIE

PRENÁJMY

je nutné dohodnúť individuálne podľa momentálneho vyťaženia prenajímaných kotolní v danom období

SERVIS

v SR rieši CONUS Group,v zahraničí riešia zmluvní partneri

DODACIA LEHOTA

10 – 12 týždňov

PROJEKČNÉ PODKLADY

v prípade záujmu poskytneme orientačné projekčné podklady umiestnenia zdroja