Naše zdroje boli, alebo sú, k plnej spokojnosti zákazníkov dlhodobo i krátkodobo nasadené o. i. v nasledovných renomovaných spoločnostiach: 

 • 1.BBES, a. s. ( 1.banskobystrická energetická spoločnosť ), Banská Bystrica - zabezpečenie dodávky TÚV a tepla na časti sídliska Fončorda a Radvaň počas rekonštrukcie výhrevne Radvaň v Banskej Bystrici (cca 3 000 bytov) - riešené súčasne na 3 miestach ako 3 samostatné zdroje v počte 4 ks kotolní
 • Energo-Bytos, spol. s r. o., Šahy - zabezpečenie dodávky TÚV a tepla na sídlisku Sever počas rekonštrukcie centrálneho zdroja tepla v Šahách v počte 3 ks kotolní
 • YAZAKI Slovakia, s. r. o., Prievidza - vykurovanie japonského výrobného závodu automobilových kabeláží v Prievidzi
 • Adato, s. r. o. Levice, Priemyselný park Levice, PPC - paroplynová elektráreň - ohrev chemikálií parou na chemickú vývarku technológií pri spúšťaní elektrárne a 3 turbín Rolls-Royce
 • ILC Energy, a. s. a KVARTET, a. s. Partizánske - 6-ročné posilnenie výkonu centrálnej kotolne o 30 % v priemyselnom areáli bývalých Baťových závodov
 • AFG, s.r.o. Turčianske Teplice - nabiehanie BPS - 1. bioplynovej stanice v Turčianskych Tepliciach
 • NWT, a.s. Hulín - nabiehanie BPS - 2. bioplynovej stanice v Turčianskych Tepliciach
 • MANGINI s.r.o. Sobrance - nabiehanie BPS - bioplynovej stanice v Sobranciach
 • Poľnohospodárske družstvo Hlohovec - nabiehanie BPS - bioplynovej stanice v Sasinkove
 • AGROSPOL STARÝ PELHŘIMOV, spol. s r. o. Pelhřimov - nabiehanie BPS - bioplynovej stanice v Starom Pelhřimove, 2x v rôznych rokoch
 • REUS Group s.r.o. Praha - výroba a dodávka zdroja pre nabiehanie BPS - bioplynových staníc a 1. nabiehanie BPS v Hroznovej Lhote a iných BPS
 • AGROKOMPLEX, spol. s r. o. Humenné - nabiehanie BPS - bioplynovej stanice v Humennom
 • SUR LIE, a. s. Brno a SELU, s.r.o. Veľký Krtíš - nabiehanie 2 BPS - bioplynových staníc v Želovciach
 • ROLNICKÁ, a. s. Hroznova Lhota - 2. nabiehanie BPS - bioplynovej stanice v Kozojídkach
 • SPARK, s.r.o. Bratislava - nabiehanie BPS - bioplynovej stanice v Stredných Plachtinciach
 • BPS LADOMIROVÁ, s.r.o. Bratislava - nabiehanie BPS - bioplynovej stanice v Ladomirovej
 • SL, a. s. Slovenská Ľupča - 2-ročné vykurovanie priemyselného areálu vo Zvolene
 • Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke - zabezpečenie dodávky technologickej pary a tepla počas 2 sezón
 • Papierne Mondi SCP Ružomberok, a. s. - dodávka pary na zabezpečenie ohrevu teplej úžitkovej vody obyvateľom mesta Ružomberok počas pravidelnej odstávky papierní počas 2 sezón
 • Mliekáreň Koliba Hriňová - zabezpečenie dodávky technologickej pary a tepla na 3 smeny počas 2 rokov
 • BITTERA SERVIS s.r.o. Šamorín - zabezpečenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, vrátane vykurovania futbalových ihrísk, vo futbalovej MOL akadémii DAC 1904 Dunajská Streda
 • a v desiatkach ďalších spoločností na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a iných krajinách v spolupráci s našimi partnermi

  Zdroje boli a sú dodávané a nami spúšťané od roku 1995 bez jedinej reklamácie do dnešného dňa.
     
     
       

Náhľad...