• Dlhoročné komplexné spravovanie bytových nehnuteľností vyše 2 000 bytov a nebytových priestorov v Banskej Bystrici, Zvolene, Bratislave a v okolitých obciach týchto miest - priamy výkon správy pre jednotlivé byty, správa pre rôzne SVB, podniky a SBD.
  • Dlhoročné služby v oblasti správy nehnuteľností organizácií a tepelného hospodárstva v Banskej Bystrici - Prior, Kmart, TESCO, Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Diagnosticko-preventívne centrum, TS Computer atď. ( niektoré uvedené v Súpise realizovaných dodávok a prác )

Za úspech a ocenenie našej práce považujeme aj:

  • Účasť v súťaži o spravovanie všetkých objektov v SR pre 1.SLSP, a. s. ( Erste Bank ), kde sme sa dostali do ďalšieho kola výberu.
  • Účasť v užšej súťaži o spravovanie všetkých objektov v SR pre ST, a. s. ( Deutsche Telecom a Slovak Telecom ), kde sme sa z pôvodne 15 oslovených spoločností dostali medzi posledných 4 záujemcov, ako jediná spoločnosť bez zahraničného kapitálu, o spravovanie tepelných zdrojov vo vyše 750 objektoch v SR.


    Najlepšie a najzdravšie luxusné DREVODOMY a 
    DREVOSTAVBY na svete - vyše 1 300 základných typov
    Nízkoenergetické drevodomy a drevostavby