• Výstavba viacerých spaľovacích zariadení na biomasu ( pelety, polená, štiepky, piliny )
 • Rekonštrukcia kotolne ŠLP Zvolen-Lieskovec, výstavba novej kotolne na biomasu, kotol KARA 500 kW, KARA ENERGI SYSTEMS B.V., E.Stegeman, Nederland - Školský lesný podnik Technickej univerzity Zvolen v spolupráci s TU, Fakulta Enviromentálnej a výrobnej techniky Zvolen – odovzdanie za účasti holandského veľvyslanectva ( piliny ); fotografie sú v sekcii Alternatívne zdroje energie
 • Výstavba viacerých solárnych zariadení NEFIT a VIESSMANN na ohrev TÚV, ÚK a bazénov
 • Ohrev TÚV a podpora ÚK solárnym zariadením v objekte v Ždiari v kombinácii so spaľovaním biomasy ( pelety )
 • Ohrev TÚV, ÚK a bazéna na biomasu v objekte v Bratislave
 • Ohrev ÚK elektrickými kotlami EKOBAD v kombinácii so spaľovaním biomasy ( polená )
 • 1. realizácia podpory podlahového vykurovania solárnym ohrevom high technológiou VIESSMANN na Slovensku po zohriatí TÚV vo vlastnom objekte v Banskej Bystrici – štatistické dlhoročné každomesačné sledovanie nákladov a spotrieb všetkých energií v objekte s kombináciou: solárny ohrev TÚV a podlahové ÚK, radiatorové ÚK s termostatizáciou, kondenzačný kotol VITOCROSSAL 333 na zemný plyn, teplý vzduch
  z teplovzdušného krbu STEKO ( polená ) s rozvodmi po objekte
 • Výstavba viacerých kotolní s kotlami VERNER, PYROS, ATMOS a RIKOTHERM na tuhé palivo a pyrolýzu po celom území Slovenska
 • Výstavba viacerých teplovodných a teplovzdušných krbov po celom území Slovenska
 • 1.realizácia oceľového kotla EkoKomfort, najmenšieho výkonu 18 kW, na Slovensku, v rodinom dome, p. Baja, Horná Mičiná, palivo peletky, automatizovaný systém podávania aj spaľovania paliva, zatiaľ bez ohrevu TÚV, v zime stačí dopĺňať zásobník paliva 1x za 1-3 dni, v lete to bude pri ohreve TÚV len 1x za 3-4 dni; fotografie sú v sekcii Alternatívne zdroje energie  Najlepšie a najzdravšie luxusné DREVODOMY a 
  DREVOSTAVBY na svete - vyše 1 300 základných typov
  Nízkoenergetické drevodomy a drevostavby