MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - PLYNOVÁ TEPLOVODNÁ - kontajner
KOTLY – 2 ks, prípadne 1 ks
V typoch kotolní CONUS MKOOK je druhý kotol ako 100% záloha, t. z. že v tabuľke uvádzame výkon kotolne 1 kotla ( 2 kotlov ) - v prípade, že je záujem o združený výkon oboch kotlov naraz, t. z. o 2-násobný výkon 1 kotla, je to možné.

typ kotolne - kontajner výkon (kW) palivo typ kotla ks
CONUS MKOOA 100 50 (100) plyn ACV 50 2
CONUS MKOOK 320  160 (320) plyn KTU 160 2
CONUS MKOLB 340 170 (340) plyn BUDERUS 170 2
CONUS MKLB 350 350 plyn BUDERUS 350 1
CONUS MKOV 460 460 plyn VIESSMANN 460 1
CONUS MKOOK 500 250 (500) plyn KTU 250 2
CONUS MKOLB 560 280 (560) plyn BUDERUS 280 2
CONUS MKLD 750 750 plyn De DIETRICH 750  1
CONUS MKOOK 800 400 (800) plyn KTU 400 2
CONUS MKOLB 920 460 (920) plyn BUDERUS 460 2
CONUS MKOOK 1300 650 ( 1 300) plyn KTU 650 2
CONUS MKOB 1300 1 300 plyn BUDERUS 1300 1
CONUS MKOLB 1370 685 ( 1 370) plyn BUDERUS 685 2
CONUS MKOD 1800 1 800 plyn KDVE 1800 1
CONUS MKOLB 1820 910 (1 820) plyn BUDERUS 910 2
CONUS MKOOK 2000 1 000 (2 000) plyn KTU 1000 2
CONUS MKOLB 2040 1 020 (2 040) plyn BUDERUS 1020 2
CONUS MKOL 2500 2 500 plyn LOOS 2500 1
CONUS MKOLB 2600 1 300 (2 600) plyn BUDERUS 1300 2
CONUS MKOOK 3200 1 600 (3 200) plyn KTU 1600 2
CONUS MKOOK 5000 2 500 (5 000) plyn KTU 2500 2
CONUS MKOOK 7000 3 500 (7 000) plyn KTU 3500 2
CONUS MKOOK 8000 4 000 (8 000) plyn KTU 4000 2
CONUS MKOOK 10000 5 000 (10 000) plyn KTU 5000 2
CONUS MKOOK 12000 6 000 (12 000) plyn KTU 6000 2

V kontajneri CONUS MKOOA, CONUS MKOV, CONUS MKOB a CONUS MKOL je 1 oceľový kotol.
V kontajneri CONUS MKLB a CONUS MKLD je 1 liatinový kotol.
V kontajneri CONUS MKOLB je 1 kotol liatinový a 1 kotol je oceľový.
V kontajneri CONUS MKOOK sú 2 oceľové kotly.


Palivo zemný plyn, propán, prípadne po výmene horáku olej alebo nafta.
 

mk_olej-plyn460kw1


MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - PLYNOVÁ TEPLOVODNÁ - príves na kolesách
OCEĽOVÝ KOTOL – 1 ks

typ kotolne - príves výkon (kW) palivo typ kotla ks
CONUS MKOK-P 160  160 plyn KTU 160 1
CONUS MKOK-P 250 250 plyn KTU 250 1
CONUS MKOK-P 400 400 plyn KTU 400 1
CONUS MKOK-P 650  650 plyn KTU 650 1
CONUS MKOK-P 1000 1 000 plyn KTU 1000 1
CONUS MKOK-P 1600 1 600 plyn KTU 1600 1
CONUS MKOK-P 2500 2 500 plyn KTU 2500 1

 Palivo zemný plyn alebo propán.

MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - PLYNOVÁ TEPLOVODNÁ - kontajner
KONDENZAČNÉ NÁSTENNÉ KOTLY: 2 - 8 ks, v prípade potreby je možné inštalovať až do 16 nástenných kotlov s výkonom do 1 520 kW s kotlami Buderus a do 1 840 kW
s kotlami Bergen

typ kotolne výkon (kW) palivo kotol ks
CONUS MK2KNB 190 190 plyn kondenzačný BUDERUS 2
CONUS MK2KNM 230 230 plyn kondenzačný BERGEN 2
CONUS MK4KNB 380 380 plyn kondenzačný BUDERUS 4
CONUS MK4KNM 460 460 plyn kondenzačný BERGEN 4
CONUS MK6KNB 570 570 plyn kondenzačný BUDERUS 6
CONUS MK6KNM 690 690 plyn kondenzačný BERGEN 6
CONUS MK8KNB 760 760 plyn kondenzačný BUDERUS 8
CONUS MK8KNM 920  920 plyn kondenzačný BERGEN 8

 Palivo zemný plyn alebo propán.

 

MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - PLYNOVÁ TEPLOVODNÁ - kontajner 
KONDENZAČNÉ STACIONÁRNE ČLÁNKOVÉ KOTLY: 2 ks, v prípade potreby je možné inštalovať rôznu kombináciu výkonov, keďže kotly majú 3-9 článkov 

typ kotolne výkon (kW) palivo kotol ks
CONUS MK2KSM 172-428 86, 123, 171, 214 (172, 246, 342, 428) plyn kondenzačný BERGEN Gas ECO 210 2
CONUS MK2KSM 564-1146 282, 353, 427, 500, 573 (564, 706, 854, 1 000, 1 146) plyn kondenzačný BERGEN Gas ECO 310 2
CONUS MKKSM 1000 1 000 plyn kondenzačný BERGEN Gas ECO 610 1
CONUS MKKSM 1100 1 100 plyn kondenzačný BERGEN P 520 1

1 kotol BERGEN Gas ECO 210 má 3 - 6 článkov. 
1 kotol BERGEN Gas ECO 310 má 5 - 9 článkov.
1 kotol BERGEN Gas ECO 610 má 16 (2x8) článkov.
1 kotol BERGEN P 520 má 17 článkov. 

  Palivo zemný plyn alebo propán.