ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE MOBILNEJ KOTOLNE CONUS - OLEJOVEJ TEPLOVODNEJ

VYKUROVACIA ČASŤ

expanzné zariadenie, bezpečnostné prvky, zmiešavacia armatúra, čerpadlá, armatúry, max. prevádzkový tlak 6 barov

VODNÁ ČASŤ

zmäkčovanie vody, automatické dopúšťanie, max. prevádzkový tlak 10 barov

PALIVOVÁ ČASŤ

sklad oleja - 2-plášťové nádrže, prívod oleja k horáku, havárijný uzáver paliva, armatúry

ELEKTRO

ekvitermická regulácia, 1 zmiešavací okruh, osvetlenie, kotolne do 600 kW - 230V / 5 kW, kotolne nad 600 kW - 380V / 10 kW

OBSLUŽNOSŤ

občasná obsluha, informácie na GSM o havárijných stavoch, možnosť diaľkovej vizualizácie na PC

KONTAJNER - 1 ks

tepelne izolovaný, vrátane podlahy, tuhá konštrukcia odolná krivému terénu, nosnosť bambusovo-drevenej vrstvenej podlahy s protišmykovým povrchom alebo oceľovej podlahy 26 ton, modrej farby, stohovateľnosť 8 ks, dĺžka od 2 do 13 m, šírka od 2 do 3 m, výška od 2 do 3,5 m, najlepšia kvalita laku na svetovom trhu, požiarne odolný 

KOMÍN

4-metrový samonosný komín 3-zložkový ( nerez – tepelná izolácia – hliník ) 

KOTLY

typy kotlov sú v kotolni rôzne, nájdete ich tu

DOKLADY

súčasťou dodávky kotolne sú revízne knihy, návrhy prevádzkových poriadkov k obsluhe a údržbe


PRÍSLUŠENSTVO NA ŽELANIE ZA PRÍPLATOK

VÝKONY

typové výkony kotolní sú zvolené podľa optimálnych zostáv kotlov, na želanie je možné výkony kotolní upraviť

PRÍPRAVA TÚV

na želanie je možné prípravu TÚV doplniť do kotolne alebo ju dodať samostatne

DOPORUČENIE

požiadavku na vyšší počet zmiešavacích okruhov doporučujeme riešiť rozdeľovačom v objekte

MERAČE TEPLA

kotolňu je možné osadiť ultrazvukovými meračmi tepla pre okruh vykurovania a pre okruh prípravy TÚV

POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVATEĽA

DOPYT

v prípade záujmu poslať písomný dopyt - dotazník mobilnej kotolne CONUS

PODLOŽIE

je vhodné pevné, ale nie je nutné pre naše kontajnery pripraviť úplne rovné podložie pre hmotnosti cca 5 až 30 ton - úplne dostatočná je čo najrovnejšia betónová, asfaltová alebo spevnená, prípadne len trávnatá plocha, prípadne panely, pražce, betónové pätky a pod. - odpadajú nutné nákladnejšie úpravy terénu ako tomu bolo v minulosti alebo je u iných kontajnerov

DOPRAVA

dopravu a vykládku kotolne rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

MÉDIÁ

napojenie oleja, vykurovacieho média, vody a elektriny a uzemnenie rieši objednávateľ, prípadne my po dohode

OSTATNÉ INFORMÁCIE

PRENÁJMY

je nutné dohodnúť individuálne podľa momentálneho vyťaženia prenajímaných kotolní v danom období

SERVIS

v SR a ČR rieši CONUS Group, inde v zahraničí riešia zmluvní partneri

DODACIA LEHOTA

  1 -   3 týždne   - kotly BERGEN
10 – 12 týždňov - kotly BUDERUS
12 – 20 týždňov - kotly BOSCH

PROJEKČNÉ PODKLADY

v prípade záujmu  poskytneme orientačné projekčné podklady umiestnenia zdroja