MOBILNÁ KOTOLŇA CONUS - OLEJOVÁ TEPLOVODNÁ - kontajner
LIATINOVÝ ALEBO OCEĽOVÝ KOTOL – 2 ks, prípadne 1 ks
V typoch kotolní CONUS MKOOK je druhý kotol ako 100% záloha, t. z. že v tabuľke uvádzame výkon kotolne len 1 kotla - v prípade, že je záujem o združený výkon oboch kotlov naraz, t. z. o 2-násobný výkon 1 kotla, je to možné
.

typ kotolne - kontajner výkon (kW) palivo typ kotla ks
CONUS MKOOA 100 50 (100) olej ACV 50 2
CONUS MKOOK 320  160 (320) olej KTU 160 2
CONUS MKOLB 340 170 (340) olej BUDERUS 170 2
CONUS MKLB 350 350 olej BUDERUS 350 1
CONUS MKOV 460 460 olej VIESSMANN 460 1
CONUS MKOOK 500 250 (500) olej KTU 250 2
CONUS MKOLB 560 280 (560) olej BUDERUS 280 2
CONUS MKLD 750 750 olej De DIETRICH 750 1
CONUS MKOOK 800 400 (800) olej KTU 400 2
CONUS MKOLB 920 460 (920) olej BUDERUS 460 2
CONUS MKOOK 1300 650 ( 1 300) olej KTU 650 2
CONUS MKOB 1300 1 300 olej BUDERUS 1300 1
CONUS MKOLB 1370 685 ( 1 370) olej BUDERUS 685 2
CONUS MKOD 1800 1 800 olej KDVE 1800 1
CONUS MKOLB 1820 910 (1 820) olej BUDERUS 910 2
CONUS MKOOK 2000 1 000 (2 000) olej KTU 1000 2
CONUS MKOLB 2040 1 020 (2 040) olej BUDERUS 1020 2
CONUS MKOL 2500 2 500 olej LOOS 2500 1
CONUS MKOLB 2600 1 300 (2 600) olej BUDERUS 1300 2
CONUS MKOOK 3200 1 600 (3 200) olej KTU 1600 2
CONUS MKOOK 5000 2 500 (5 000) olej KTU 2500 2
CONUS MKOOK 7000 3 500 (7 000) olej KTU 3500 2
CONUS MKOOK 8000 4 000 (8 000) olej KTU 4000 2
CONUS MKOOK 10000 5 000 (10 000) olej KTU 5000 2
CONUS MKOOK 12000 6 000 (12 000) olej KTU 6000 2

 

V kontajneri CONUS MKOOA, CONUS MKOV, CONUS MKOB a CONUS MKOL je 1 oceľový kotol.
V kontajneri CONUS MKLB a CONUS MKLD je 1 liatinový kotol.
V kontajneri CONUS MKOLB je 1 kotol liatinový a 1 kotol je oceľový.
V kontajneri CONUS MKOOK sú 2 oceľové kotly.


Palivo zemný plynpropán, prípadne po výmene horáku olej alebo nafta.

 

mk_olej-plyn460kw1 mk_olej350kw3


Tieto mobilné kotolne CONUS majú teraz kotly a sklad oleja spoločne v 1 kontajneri:

typ kotolne - kontajner výkon (kW) objem (litre) typ kotla ks
CONUS MKOOA 100 50 (100) OSC 2000 ACV 50 2
CONUS MKOLB 340 170 (340) OSC 4500 BUDERUS 170 2
CONUS MKLB 350 350 OSC 3000 BUDERUS 350 1
CONUS MKOV 460 460 OSC 2000 VIESSMANN 460 1
CONUS MKOLB 560 280 (560) OSC 4500 BUDERUS 280 2
CONUS MKLD 750 750 OSC 2000 De DIETRICH 750 1
CONUS MKOLB 920 460 (920) OSC 4500 BUDERUS 460 2


SKLAD OLEJA CONUS OSC S KOTLOM(AMI) V 1 KONTAJNERI 

SKLAD OLEJA CONUS OSC 1000 1 000 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 1500 1 500 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 2000 2 000 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 3000 3 000 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 3500 3 500 litrov
SKLAD OLEJA CONUS OSC 4500 4 500 litrov

mk_olej350kw1 mk_olej350kw2 mk_olej350kw3


SKLAD OLEJA BEZ KOTLA(OV) V 1 SAMOSTATNOM OLEJOVOM KONTAJNERI CONUS OKC

OLEJOVÝ KONTAJNER CONUS OKC 6000 6 000 litres
OLEJOVÝ KONTAJNER CONUS OKC 7500 7 500 litres
OLEJOVÝ KONTAJNER CONUS OKC 9000 9 000 litrov
OLEJOVÝ KONTAJNER CONUS OKC 12000 12 000 litrov

mk_sklad_oleja_web12000

 

SKLAD OLEJA - 1 SAMOSTATNÁ DVOJPLÁŠŤOVÁ OLEJOVÁ NÁDRŽ CONUS ONC PRE KOTLY VEĽKÝCH VÝKONOV

nadrz_olej_velky_objem